Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (2023)

Doe een opleiding verpleegkunde!

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (1)

Je bent sterk in observeren, communiceren, samenwerken en organiseren. Als Bachelor Verpleegkunde help je mensen. Jij maakt elke dag het verschil. Mensen verzorgen en helpen in moeilijke maar ook fijne tijden.

Samenwerken staat centraal in deze cursus. Je loopt veel stage en werkt met veel mensen. Niet alleen met collega's, maar ook met patiënten. We bieden handvatten om empathisch te leren handelen en communiceren. Dit is immers wat je later vaker gaat doen: goed luisteren naar mensen en inspelen op hun specifieke zorgbehoefte. Zo leer je verbanden leggen (letterlijk en figuurlijk) en kijk je uitgebreid naar de zorgsector. Een combinatie van theorie en veel praktijk.

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (2)

studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die nodig zijn om uw opleiding succesvol af te ronden.

studiemateriaal

Bekijk dan deze cursus:

dozen en inhoud

Wil je weten welke cursussen je gaat volgen tijdens je opleiding? Bekijk hieronder een kort overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

dozen en inhoud

In de eerste drie opleidingsfasen ontwikkel je een brede basis om je toekomstige beroepenveld te verkennen en inzicht te krijgen in de verschillende gebieden van de verpleegkunde. Je krijgt een theoretische opleiding met een mix van activerende werkvormen en blended learning. De opleiding is zowel medisch-technisch als psychosociaal. Als verpleegkundige werk je immers voornamelijk met mensen en in het vierde deel van je opleiding doe je via een stage in de zorg veel praktijkervaring op. Daarnaast werk je aan een bachelorscriptie en verdiep je je kennis door middel van keuzevakken.

De ECTS-fiches van dit opleidingsonderdeel vind je hierNodig zijn,KortrijkemRoseller. ECTS staat voor European Credit Transfer Systems en is het Europese systeem voor het bijschrijven en opbouwen van studiepunten. 1 studiepunt komt overeen met 25 tot 30 werkuren.

klas tafel

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe uw weekschema eruit zou kunnen zien. Gemiddeld heb je 20 lessen per week.

klas tafel

Download hier het lesrooster voor deze trainingNodig zijn,KortrijkemRosellermet een overzicht van de verschillende opleidingen in de eerste, tweede, derde en vierde fase.

studiemateriaal

Bekijk dan deze cursus:

Wat leer ik in deze opleiding?

Op de verpleegschool leren we een breed scala aan vaardigheden. Dit geldt voor beideverpleegkundige vaardigheden, maar ook rondcommunicatieve en relationele vaardigheden. Je leert verpleegkundige vaardighedenvaardigheden lessen. Maar je werk als mantelzorger gaat veel verder dan dat. Goed kunnen communiceren en samenwerken met je teamgenoten is ook erg belangrijk. Wij zetten ons hier volledig voor insimulatie sessies. Gerelateerd aanHightech poppen en een 3D-simulatieruimtealle mogelijke (levensbedreigende) scenario's worden nagebootst. Ze moeten niet alleen leren zich technisch correct te gedragen, maar ook met elkaar communiceren, hun werk afstemmen en samenwerken met andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen. B. Doktoren, let op. Als verpleegkundige werk je ook op basis vanwetenschappelijke en juridische kennis. Je werkt volgens aDeontologische codeen houdt rekening met de wetgeving.

Ook wij van VIVES vinden het belangrijk dat je als mantelzorger niet alleen nadenkt over wat je nodig acht voor goede zorg. We moedigen je aan om daar als verpleegkundige naast te werkenzorg ontvangeren hun omgeving bespreken wat zij belangrijk vinden. Ze helpen hen zelf na te denken en te beslissen. De onderlinge relatie met de zorgbehoevende staat dan ook centraal.

Ook u als mantelzorger kunt een belangrijke rol spelen.preventieve roltoneelstuk. Ze werken ook in het veldgezondheidsbevorderingemziektepreventie. Mensen preventief begeleiden betekent in de eerste plaats het versterken van hun kijk op de dingen, hun mogelijkheden en hun vermogen om gezonder te leven en/of bepaalde ziekten te voorkomen.

Je kunt immers pas goed voor anderen zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Jijeigen grenzenlerenuitstelHet is erg belangrijk. De training reikt concrete handvatten aan om hier aandacht aan te besteden en je bewust te worden van de waarschuwingssignalen in jezelf.

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (3)

Hoe lang heb ik nodig voor deze training?

Demodelspoorbaanvoor de bachelor verpleegkunde4 jaar(240 studiepunten, 8 semesters of 4 opleidingsfasen). Ten opzichte van de 3-jarige bacheloropleiding krijg je een jaar extra om jezelf nog beter te ontwikkelen en de verschillende zorggebieden beter te leren kennen. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen op de spoedeisende hulp, intensive care geneeskunde, kindergeneeskunde, oncologie, GGZ of thuiszorg.

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (4)

Hoe organiseert VIVES deze zorgcursus?

Je kunt de opleiding Bachelor Verpleegkunde volgen opVIVES Brügge Xaverianenstraat, VIVES KortrijkemVIVES Roeselare. VIVES heeft het grootste aantal bachelorstudenten verpleegkunde in Vlaanderen. We gaan echter altijd naar eenpersoonlijke aanpakaangepast aan uw profiel en isContactalsLehrerergtoegankelijk.

Wij werken met éénevenwichtige mix van verschillende werkwijzenzoals hoorcolleges en oefeningen, huiswerk en projectwerk. Gedurende de opleiding krijg je gaandeweg meer verantwoordelijkheid. Je hebt altijd een docent aan je zijde als je persoonlijke coach.

jij kanvaardigheden onderwijsin kleine groepjes zodat je voorafgaand aan de stage je sociale en verpleegkundige vaardigheden kunt oefenen. In desimulatie opleidingHightech poppen brengen je in een veilige omgeving in contact met levensechte situaties. Zo kun je je goed voorbereiden op onverwachte omstandigheden in je werkveld. Een unieke hands-on situatie om te leren, samen te werken, klinisch te argumenteren en te communiceren. jij weet het ookandere disciplinesop het gebied van gezondheid, zoals logopedie, ergotherapie en maatschappelijk werk. Een goede samenwerking met ander verplegend personeel is immers later in het beroep van cruciaal belang, daarom besteden we hier ook aandacht aan tijdens de opleiding. Benieuwd hoe deze interprofessionele samenwerking in de praktijk werkt? Contant geldHier!

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (5)

Loop ik stage tijdens deze opleiding?

Duidelijk! Stages zijn een zeer belangrijk onderdeel van de bachelor verpleegkunde bij VIVESalle gebieden van gezondheid en welzijn: psychiatrische zorg, kinderopvang, thuiszorg, ouderenzorg, preventieve en ziekenhuiszorg Je leert algemene zorg plannen, uitvoeren en evalueren. Tijdens de stage leer je werken in een team, optreden als teamleider en zorg organiseren. Hieronder valt ook gezondheidsvoorlichting voor individuen of kleine groepen. De duur en het belang van de stages nemen in de loop van de opleiding toe. Benieuwd naar de stage-ervaringen van onze studenten? Contant geldHier!

Daarnaast hoef je niet zelf op zoek te gaan naar een stageplek. We hebben een breed assortimentstadia: als je er benteigen regionaar je werk willen of liever verder weg van huis. ook stages daarinuit het landzijn een optie Naast de stage is je bachelorscriptie ook een belangrijk onderdeel van het laatste studiejaar. zoals jijbachelorscriptieJe bewijst dat je een vakinhoudelijk probleem op een wetenschappelijk onderbouwde en persoonlijke manier kunt benaderen.

in het buitenland studeren

Als je tijdens je studie internationale ervaring wilt opdoen, is dit programma erg populair. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met meer dan 140 universiteiten van Finland tot Griekenland, Malta of Spanje en van Ierland tot Litouwen om een ​​semester te studeren. Liever een stage buiten Europa? Afrika, India, Mexico of Colombia zijn slechts enkele van de opties, zorg ervoor dat je toekomstige werkgever jouw internationale ervaring waardeert!

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (6)

Ontdek de wereld tijdens het studeren!

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (7)

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (8)

Ik heb nu de eerste lichting studenten die hun bachelor hebben afgerond in een vierjarige in plaats van een driejarige opleiding afgerond. Ik vond de uitbreiding een grote verbetering, niet in de laatste plaats omdat er meer tijd overblijft voor stages.

Aaron Denys

Student in de verpleegkunde

Hoe werkt deze opleiding verpleegkunde eigenlijk? Ontdek het in dit korte verslag!

Twee oud-studenten over hun verpleegervaring

In een spannend gesprek vertellen deze twee studenten elkaar over hun opleiding en waar ze momenteel werken!

En na de studie VERPLEEGKUNDIGE?

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (9)

blijf leren

Na de bacheloropleiding kun je in een tweejarig tussenprogramma verder studeren en een masteropleiding behalen. Je kunt na de bachelor ook een bachelor doen, bijvoorbeeld Banaba Zorgmanagement, als je later als hoofdverpleegkundige aan de slag wilt. Daarnaast bieden wij ook een ruim aanbod aan postdoctorale of vervolgopleidingen op diverse gebieden.Meer informatie i.v.m. Alle aanvullende trainingen vindt u onderVIVES School of Health Care-websiteEr zijn doorstroommogelijkheden voor meerdere masters binnen de Associatie KU Leuven.

Enkele voorbeelden van postdoctorale studiemogelijkheden:

 • postdoctorale opleiding Gezondheidsmanagement
 • Graden: kindergeneeskunde, oncologie, geriatrie, spoedeisende en kritieke verpleegkunde, perioperatieve verpleegkunde, psychiatrie, overgangsconsulent, trainer verpleegethiek (nieuw!) enz.
 • Master Verpleegkunde en Vroedkunde, Gezondheidsvoorlichting en -bevordering, Gezondheidsbeleid en -management, Seksuologie

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (10)

Werk

Als Bachelor Verpleegkunde kun je op veel plekken aan de slag. Verpleging is een knelpuntberoep, waardoor je absolute baanzekerheid krijgt. Onze afgestudeerden eindigen:

 • in alle ziekenhuisafdelingen: pediatrie, neonatologie, chirurgie, radiologie, sociale dienst, geriatrie, palliatieve zorg, oncologie, spoedeisende hulp, psychiatrie, intensive care, spoedeisende hulp, OK
 • in een woon- en zorgcentrum of dienstencentrum
 • in preventieve gezondheidsdiensten zoals kinderopvang, Kind en Gezin, arbodiensten
 • in de thuiszorg: thuisverpleging, centra voor algemeen welzijn, gezinszorg
 • in psychiatrische centra
 • in specifieke settings zoals drugsbehandeling, gevangenis, dagcentra voor mensen met psychiatrische problemen
 • in diensten gericht op psychosociale ondersteuning: rusthuizen, opvangcentra voor mensen met een handicap

verkorte opleiding verpleegkunde

Beginnend met een diploma dat je al op zak hebt, kan de bachelor verpleegkunde in verkorte vorm studeren op deze vier manieren:

 1. Bachelor Verpleegkunde (HBO5):Alsbrug opleidingHet bachelordiploma verpleegkunde behaal je in een modelopleiding van 2,5 jaar. Werk je voor minimaal 50% in de zorg, dan kun je stage lopen op je werkplek.
 2. verloskunde: De modellencarrière voor vroedvrouwen duurt 2 jaar. Je loopt 30 weken stage op alle gebieden.
 3. Psychosociale Wetenschappen: Als student met een psychosociale opleiding (bijv.maatschappelijk werk) een opleiding volgen van iets meer dan 2,5 jaar (160 studiepunten).
 4. een andere graad: Op basis van een ander onderzoek stippelden we samen een traject op maat uit. neem het daarvoorContactmet de opleidingsmanager.

Doorgaan? In de eerste plaats! Stuur een mailtje naar de coördinator van de campus waar je de cursus wil volgen:

 • Hanne Vancaillie- VIVES Brügge Xaverianenstraat
 • Monique Deplaecie- VIVES Kortrijk
 • Wendy Verheyen- VIVES Roeselare Zie meer
Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (11)

Diploma verpleegkunde na verder afstuderen

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (12)

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Collegegeld, cursussen en handleidingen, noem maar op. Je collegegeld is het bedrag dat je betaalt als je je inschrijft voor een universiteit. Deze kostprijs ligt vast en is gelijk voor alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.

 meer >

begin je studie

U heeft ongetwijfeld veel vragen. Kies hieronder de opleiding die je bij ons gaat volgen en wellicht vind je een antwoord op de meeste van je vragen.

 meer >

Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (13)
Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (14)
Bachelor Verpleegkunde | Hogeschool VIVES (15)

in een oogopslag

Je studie in één oogopslag

studierichting

 • gezondheidszorg

Soort training

 • bachelor opleiding

Leermodus

 • dagonderwijs

Studieweg

 • Diploma

aantal studiepunten

 • 240

Waar kan ik dit volgen?

 • VIVES Brügge Xaverianenstraat
 • VIVES Kortrijk
 • VIVES Roeselare

eerste momenten

 • eerste semester
 • tweede helft
 • verschillende ingangen

Toelatingseisen

 • bachelor opleiding

taal in de klas

 • Nederlands

brochures

 • Document

  gezondheidsbrochure

Heb je een vraag?

 • Heidi Schepers (+32 476 22 10 61) - VIVES Brügge Xaverianenstraat

 • Nele Verstraete (+32 491 61 02 30) - VIVES Kortrijk

 • Hannelore Vandepitte (+32 495 77 31 98) - VIVES Roeselare

Kwaliteit

Een VIVES-garantieKwaliteitdeze opleiding. Dit doen wij op basis van VIVESreferentiekaderen het onderwijsplan.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 03/19/2023

Views: 6348

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.